• Số 31 đường Ngô Gia Tự, Phường Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn, Bình Định
  • 039 863 4568
  • oasishotelquynhon@gmail.com

Oasis hotel Quy Nhơn

Email oasishotelquynhon@gmail.com

Điện thoại 039 863 4568

Địa chỉ Số 31 đường Ngô Gia Tự, Phường Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn, Bình Định


Please enter contact information